WYWIAD FOTO

TWÓJ LEKARZ ZAPEWNIA OPIEKĘ KOORDYNOWANĄ

Sieć NZOZ Twój Lekarz jako pierwsza we Wrocławiu i najbliższych okolicach realizuje Program Opieki Koordynowanej w POZ. Jest to narzędzie, które pozwala na kompleksowe zaopiekowanie się pacjentem i wzmocnienie profilaktyki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz szybką reakcję w przypadku wykrycia poważnej choroby.

Dzięki wdrożeniu opieki koordynowanej pacjenci z niektórymi chorobami przewlekłymi zyskają dostęp do większej liczby badań oraz kompleksowej i ciągłej opieki realizowanej przez personel POZ: lekarza i pielęgniarkę, a także – w niektórych zakresach – przez dietetyka lub lekarzy specjalistów.

Dla każdego pacjenta objętego programem opieki koordynowanej powstanie plan opieki medycznej, który pozwoli w sposób ciągły i przewidywalny usystematyzować wizyty pacjenta w przychodni, a także kontrolować wyniki badań pacjenta i cały proces leczenia. W realizacji planu opracowanego przez lekarza rodzinnego pacjenta wspierać będzie koordynator. On też udzieli wszystkich niezbędnych informacji oraz zaplanuje konkretne terminy wizyt edukacyjnych, konsultacji specjalistycznych czy dietetycznych.  

W placówkach NZOZ Twój lekarz opieka koordynowana realizowana będzie w następujących zakresach:

– diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków,

– diagnostyka i leczenie cukrzycy,

– diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc,

– diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.

Program opieki koordynowanej w założeniu nie dotyczy pacjentów objętych stałą opieką poradni specjalistycznych. O ich włączeniu do programu może zdecydować lekarz POZ.

Opiekę koordynowaną w przychodniach Twój Lekarz oprócz lekarzy i pielęgniarek POZ realizować będą: endokrynolog, diabetolog, kardiolog i pulmonolog oraz dietetycy. Do realizacji projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt, umożliwiający lekarzom rozszerzenie diagnostyki w poszczególnych schorzeniach. Wdrożenie projektu potrwa wiele miesięcy, ale już od początku listopada 2022 pacjenci sukcesywnie będą zapraszani do udziału w poszerzonej, kompleksowej opiece POZ.

Comments are closed.