NASZE PROJEKTY

MIEJ OKO NA CUKRZYCĘ

Program profilaktyczny, którego celem jest zapobieganie ciężkim powikłaniom cukrzycy. Większość osób, u których występują silne wahania poziomu cukru we krwi narażona jest na poważne schorzenia narządu wzroku. Najpoważniejszym, a jednocześnie najczęstszym powikłaniem jest retinopatia cukrzycowa, czyli uszkodzenie siatkówki, które może prowadzić do utraty wzroku.

Ideą programu jest objęcie przesiewowymi badaniami okulistycznymi pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą i wdrożenie laseroterapii u osób u których podczas badań wykryta zostanie retinopatia. Specjaliści podkreślają, że Im wcześniej udaje się wykryć zmiany cukrzycowe w obrębie siatkówki, tym większe są szanse na ich powstrzymanie i zachowanie ostrości widzenia. To niezmiernie ważne dla komfortu życia pacjentów z cukrzycą.
NASZE PROJEKTY

PIERWSZA POMOC

Projekt edukacyjny propagujący umiejętności radzenia sobie w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Obejmuje zarówno sposoby opanowania stresu związanego z nagłym zdarzeniem, jak i konkretne techniki pozwalające wstępnie ocenić stan pacjenta i podjąć czynności ratunkowe, zanim na miejscu pojawią się służby medyczne.

To wiedza, którą należy propagować na każdym etapie edukacji i we wszystkich grupach wiekowych. Jednak seniorzy stanowią tu grupę wyjątkową. Ze względu na wiek, częściej narażeni są na stany nagłe będące skutkiem zaostrzenia chorób przewlekłych oraz na urazy wynikające z ograniczenia sprawności fizycznej i funkcji motorycznych. Dlatego z myślą o nich przygotowaliśmy specjalny program edukacyjny.
NASZE PROJEKTY

SAMOBADANIE

Akcja profilaktyki prozdrowotnej polegająca na nauce samobadania z użyciem fantomów. Kto zna nas najlepiej? My sami! To z tego względu, nawet niewielkie odchylenia od stanu, który uznajemy za normę w naszej sytuacji zdrowotnej, powinny budzić naszą uwagę i zaniepokojenie. Im wcześniej zdamy sobie z tego sprawę, tym lepiej dla nas.

Statystyki wskazują, że Polacy niechętnie zgłaszają się na kontrolne badania, które mogą na bardzo wczesnym etapie wychwycić groźne choroby w tym śmiertelnie niebezpieczne nowotwory: piersi u pań oraz prostaty i jąder u panów. Stąd konieczność ciągłego informowania o zagrożeniu jakie stwarzają te schorzenia i praktyczne nauka samobadania z wykorzystaniem nowoczesnych fantomów.
NASZE PROJEKTY

AUTOBUSEM/TRAMWAJEM/POCIĄGIEM PO ZDROWIE

Cykl informacyjno – edukacyjnych akcji prozdrowotnych prowadzonych w środkach komunikacji zbiorowej. W zależności od podejmowanej tematyki kampania może obejmować bardzo konkretne procedury medyczne możliwe do wykonania poza gabinetem lekarskim – takie jak: szczepienia przeciw grypie lub COVID-19.

Niekonwencjonalne działania to sposób na zwrócenie uwagi pasażerów na kwestie zdrowotne i wyposażenie ich w podstawową wiedzę dotyczącą omawianych zagadnień oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń lub badań. Akcja wymaga odpowiedniego przystosowania środka komunikacji do założonego celu, ale daje możliwość dotarcia do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców.
NASZE PROJEKTY

AUTOBUSEM / TRAMWAJEM / POCIĄGIEM PO ZDROWIE

Cykl informacyjno – edukacyjnych akcji prozdrowotnych prowadzonych w środkach komunikacji zbiorowej. W zależności od podejmowanej tematyki kampania może obejmować bardzo konkretne procedury medyczne możliwe do wykonania poza gabinetem lekarskim – takie jak: szczepienia przeciw grypie lub COVID-19.

Niekonwencjonalne działania to sposób na zwrócenie uwagi pasażerów na kwestie zdrowotne i wyposażenie ich w podstawową wiedzę dotyczącą omawianych zagadnień oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń lub badań. Akcja wymaga odpowiedniego przystosowania środka komunikacji do założonego celu, ale daje możliwość dotarcia do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców.
NASZE PROJEKTY

POZ OD A DO Z

Cykl szkoleń przeznaczony dla studentów i absolwentów Uniwersytetów Medycznych oraz lekarzy stażystów, obejmujący funkcjonowanie poradni PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. W programie zajęć są między innymi: warsztaty z doświadczonymi lekarzami i nauka obsługi elektronicznych systemów działających w placówkach ochrony zdrowia.

Taka wiedza stanowi doskonałe wsparcie na początku kariery medycznej. Praktyczne umiejętności zdobyte podczas szkoleń zmniejszają stres związany z codzienną pracą lekarza POZ i bezpośrednio wpływają na rozwój zawodowy młodych medyków. Dzięki temu lekarz rozpoczynający pracę w przychodni ma szansę zajmować się pacjentami bez konieczności błądzenia w gąszczu druków, zaświadczeń i urzędowych procedur.