FUNDACJA - BADANIE STÓP

PILOTAŻOWY PROGRAM BADANIA STÓP U DZIECI I MŁODZIEŻY

Wykrywanie wad postawy u dzieci i młodzieży, to główny cel pilotażowego programu badania stóp uruchomionego przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia. Bezpłatne badania potrwają do 2025 roku i będą realizowane w 16 ośrodkach w Polsce, wśród których znalazł się NZOZ Twój Lekarz. Łącznie mają objąć 24 tysiące pacjentów w wieku od 5 do 16 lat.

GDZIE ZGŁASZAĆ SIĘ NA BADANIA?

Na badania można rejestrować się osobiście w Pracowni Rehabilitacji Przychodni Twój Lekarz przy ulicy Witosa 5 w Kobierzycach, lub telefonicznie pod numerem 71 311 12 36 od 10:00 do 18:00. Testy przeprowadzane w ramach programu są bezpłatne i nie potrzeba na nie skierowania. Obejmują: ocenę stanu stóp, badanie podoskopowe, test stabilności oraz badanie komputerowe na specjalnej platformie diagnostycznej mierzącej siły nacisku w pozycji stojącej lub w trakcie chodu.

GROŹNE WADY POSTAWY

Statystyki wskazują, że wady postawy dotykają od 50 do 90% dzieci. Konsekwencje nieleczonych wad kończyn dolnych, w tym nieprawidłowości w budowie stóp, wpływają na zaburzenia pracy i ruchomość stawów kolanowych. Tym samym mogą oddziaływać na cały łańcuch biokinematyczny dziecka. Wczesne zdiagnozowanie wad postawy zapewnia skuteczniejszą terapię – podkreślają specjaliści zachęcając do udziału programie.

Comments are closed.