POPOWICE 03

INWESTYCJE W POZ WZMACNIAJĄ SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

Zwiększenie dostępu do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) refundowanej przez NFZ jest niezbędne do zapewnienia równych możliwości korzystania z usług zdrowotnych wszystkim ubezpieczonym obywatelom. Dostępność usług medycznych ma kluczowe znaczenie dla poprawy ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa, zmniejszenia liczby hospitalizacji oraz skrócenia czasu oczekiwania na wizyty i badania. Rozwój i wzmacnianie tego segmentu ochrony zdrowia wymaga znaczących inwestycji w infrastrukturę, edukację zdrowotną oraz profesjonalne kadry.

Przykładem realizacji strategii zwiększania dostępu do POZ jest rozwój sieci NZOZ Twój Lekarz, która od 2003 roku świadczy usługi zdrowotne we Wrocławiu i gminie Kobierzyce. Kolejnym krokiem w tej strategii jest otwarcie nowej placówki na osiedlu Port Popowice, jednym z najnowocześniejszych obszarów Wrocławia. Nowa przychodnia jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców nowego osiedla, którzy liczą na dostęp do opieki medycznej w najbliższej okolicy.

Pacjenci korzystający z przychodni przy ulicy Popowickiej 67 będą mieli przede wszystkim dostęp do Podstawowej Opieki Zdrowotnej z refundacją NFZ. W planach jest także uruchomienie komercyjnej opieki specjalistycznej. Dodatkowo, w nowej placówce działać będzie punkt Diagnostyka.pl, co ułatwi pacjentom realizację badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy.

Z placówek NZOZ Twój Lekarz korzysta regularnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, mając do dyspozycji oprócz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnie Specjalistyczne, Centrum Okulistyki i Laseroterapii, a także Pracownię Rehabilitacji i centrum usług zdalnych – Twój Lekarz Express. Rozwój sieci jest odpowiedzią na zmiany demograficzne i technologiczne oraz wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów.

Stały rozwój sektora ochrony zdrowia, w tym zwiększanie dostępu do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jest kluczowy dla budowania zdrowszego społeczeństwa. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak telemedycyna, może znacząco przyczynić się do poprawy dostępności i jakości usług zdrowotnych. W tym kontekście tworzenie nowych placówek oferujących Podstawową Opiekę Zdrowotną na NFZ jest przykładem dobrze rozumianej troski o potrzeby pacjentów i dążenia do ciągłego ulepszania systemu ochrony zdrowia.

Comments are closed.